BS1924-1土木工程穩定材料 第 1 部分:材料穩定處理前的一般要求、取樣、試樣制備和試

目錄
 
方法 .................................................................................................................................................. 2
1 范圍 .............................................................................................................................................. 2
2 定義 .............................................................................................................................................. 2
3 符號和單位 ................................................................................................................................... 6
4 概述 .............................................................................................................................................. 7
4.1 材料分組 ............................................................................................................................ 7
4.2 儀器 .................................................................................................................................... 7
4.3 材料 .................................................................................................................................. 13
4.4 環境要求 .......................................................................................................................... 14
5 樣品........................................................................................................................................... 14
5.1 原理 .................................................................................................................................. 14
5.2 儀器 .................................................................................................................................. 15
5.3 取樣步驟 .......................................................................................................................... 16
5.4 采樣簡化 .......................................................................................................................... 17
5.5 樣品的發送 ...................................................................................................................... 18
5.6 取樣證書 .......................................................................................................................... 18
6 為測試所做的樣品準備 ............................................................................................................. 18
6.1 儀器 .................................................................................................................................. 18
6.2 不穩定材料的初步準備 .................................................................................................. 19
6.3 水與穩定劑的混合材料 .................................................................................................. 20
7 穩定化之前的材料試驗 ............................................................................................................. 20
7.1 含水量的測定 .................................................................................................................. 20
7.2 顆粒大小分布測定 .......................................................................................................... 21
7.3 塑性性能的測定 .............................................................................................................. 21
7.4 百分之十的細骨料值的測定(TFV) .......................................................................... 21
7.5 硫酸鹽含量的測定 .......................................................................................................... 21
7.6 氯化物含量測定 .............................................................................................................. 21
7.7 總的有機物含量的測定 .................................................................................................. 22
附錄
A 取樣建議……………………………………………………………………………............ ....23
表 1. 粒度級和試驗篩 ..................................................................................................................... 4
表2. 天平的類別 ............................................................................................................................. 8
表3. 溫度計的精確度和刻度要求 ................................................................................................. 8
表4. 總試樣構成 ........................................................................................................................... 17
圖 1. 壓實試驗使用的術語 ............................................................................................................. 6
圖2 抽樣匙 .................................................................................................................................. 15
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!