BS1377-7:1990有關土木工程土的試驗方法 第七部分:抗剪強度試驗(總應力)

目錄
 
前言iii
1 范圍 .................................................................................................................................................. 1
2 定義 .................................................................................................................................................. 1
2.1 無側限抗壓強度(QU) ............................................................................................................... 1
2.2 靈敏度 ..................................................................................................................................... 1
2.3 十字板抗剪強度(ΤV) .............................................................................................................. 1
2.4 (CU)不排水抗剪強度(CU) ......................................................................................................... 2
2.5 殘余強度 ................................................................................................................................. 2
3 實驗室十字板的方法確定抗剪強度 .............................................................................................. 2
3.1 綜述 ......................................................................................................................................... 2
3.2 儀器 ......................................................................................................................................... 2
3.3 程序 ......................................................................................................................................... 3
3.4 計算 ......................................................................................................................................... 3
3.5 試驗報告 ................................................................................................................................. 4
4 直剪確定抗剪強度的方法(小剪切盒儀器) .............................................................................. 4
4.1 綜述 ......................................................................................................................................... 4
4.2 儀器 ......................................................................................................................................... 5
4.3 檢查和準備儀器 ..................................................................................................................... 6
4.4 制備試樣 ................................................................................................................................. 7
4.5 試驗程序 ................................................................................................................................. 9
4.6 計算和繪圖 ........................................................................................................................... 12
4.7 試驗報告 ............................................................................................................................... 14
5 (大剪切盒儀器)直剪確定抗剪強度 ........................................................................................ 14
5.1 綜述 ....................................................................................................................................... 14
5.2 儀器 ....................................................................................................................................... 15
5.3 儀器測量 ............................................................................................................................... 16
5.4 大剪切盒試樣制備 ............................................................................................................... 16
5.5 試驗程序 ............................................................................................................................... 19
5.6 統計和繪圖 ........................................................................................................................... 20
5.7 試驗報告 ............................................................................................................................... 21
6 通過小環刀剪切儀器確定殘余強度 ............................................................................................ 21
6.1 綜述 ....................................................................................................................................... 21
6.2 儀器 ....................................................................................................................................... 22
6.3 試樣制備 ............................................................................................................................... 22
6.4 試驗程序 ............................................................................................................................... 23
6.5 計算 ....................................................................................................................................... 24
6.6 試驗報告 ............................................................................................................................... 25
7 確定無側限抗壓強度 .................................................................................................................... 25
7.1 綜述 ....................................................................................................................................... 25
7.2 加載框架法 ........................................................................................................................... 26
7.3 自動繪圖法 ........................................................................................................................... 28
8 不測量孔隙壓力的三軸壓縮試驗以確定不排水的抗剪強度 .................................................... 29
 
8.1 綜述 ....................................................................................................................................... 29
8.2 儀器 ....................................................................................................................................... 30
8.3 試樣制備 ............................................................................................................................... 31
8.4 試驗程序 ............................................................................................................................... 32
8.5 繪圖和計算 ........................................................................................................................... 33
8.6 試驗報告 ............................................................................................................................... 34
9 多級加載和不測量孔隙壓力的三軸壓縮確定不排水剪切試驗 ................................................ 35
9.1 綜述 ....................................................................................................................................... 35
9.2 儀器 ....................................................................................................................................... 35
9.3 試樣制備 ............................................................................................................................... 35
9.4 試驗程序 ............................................................................................................................... 35
9.5 制圖和計算 ........................................................................................................................... 36
9.6 試驗報告 ............................................................................................................................... 37
參考出版物 ............................................................................................................................................ 50
圖 1-實驗室十字板儀器 ...................................................................................................................... 38
圖 2-剪切盒詳圖 ................................................................................................................................... 39
圖 3-剪切盒儀器總體布局圖 ................................................................................................................ 40
圖 4-刀剪切儀器的典型布局 ................................................................................................................ 41
圖 5-測限壓力試驗典型的框架 ............................................................................................................ 42
圖 6-桶狀校正網格 ................................................................................................................................ 43
圖 7-型的無測限抗壓強度自動繪圖儀器 ............................................................................................ 44
圖 8-測限抗壓強度試驗試驗圖形 ........................................................................................................ 45
圖 9-測限抗壓試驗圖的覆蓋罩 ............................................................................................................ 46
圖 10-軸儀器及典型細節圖 .................................................................................................................. 47
圖 11-校正圖 .......................................................................................................................................... 48
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!