BS1377-5:1990 有關土木工程土的試驗方法 第五部分:壓縮性、滲透性、耐久 性試驗

目錄
 
前言 iii
1 范圍 ........................................................................................................................................ 1
2 定義 ........................................................................................................................................ 1
2.1 易蝕性(分散性) ................................................................................................................. 1
2.2 分散土 ..................................................................................................................................... 1
3 測定一維固結特性 .................................................................................................................. 1
3.1 綜述 ......................................................................................................................................... 1
3.1.1 原理 ..................................................................................................................................... 1
3.2 儀器 ......................................................................................................................................... 1
3.3 試樣制備 ................................................................................................................................. 3
3.4 準備和組裝儀器 ..................................................................................................................... 4
3.5 試驗步驟 ................................................................................................................................. 5
3.6 計算和繪圖 ............................................................................................................................. 7
3.7 試驗報告 ................................................................................................................................. 9
4 膨脹和坍陷特性的確定 ........................................................................................................ 10
4.1 綜述 ....................................................................................................................................... 10
4.2 儀器 ....................................................................................................................................... 10
4.3 測量膨脹壓 ........................................................................................................................... 10
4.4 膨脹測量 ............................................................................................................................... 11
4.5 測定飽和時的沉降 ............................................................................................................... 12
5 用常水頭法測定滲透率 ........................................................................................................ 12
5.1 綜述 ....................................................................................................................................... 12
5.3 試樣選擇和制備 ................................................................................................................... 13
5.4 準備和組裝 ........................................................................................................................... 14
5.5 水流向下流經土樣時的試驗步驟 ........................................................................................ 15
5.6 計算和制圖 ........................................................................................................................... 15
5.7 結果報告 ............................................................................................................................... 17
6 測定分散性 ........................................................................................................................... 17
6.1 綜述 ....................................................................................................................................... 17
6.2 針孔法 ................................................................................................................................... 18
6.3 碎屑法 ................................................................................................................................... 21
6.4 分散法 ................................................................................................................................... 22
7 凍脹的測定 ........................................................................................................................... 23
7.1 綜述 ....................................................................................................................................... 23
7.2 試驗試樣制備 ...................................................................................................................... 24
7.3 試驗程序 ............................................................................................................................... 24
附錄A 典型試驗數據和計算形式 ......................................................................................... 29
參考刊物(封三) ....................................................................................................................... 35
圖 1-固結壓力室剖面圖 ...................................................................................................................... 24
圖 2-實驗室固結曲線:對數時間擬和法 ........................................................................................... 25
圖 3-實驗室固結曲線:平方根時間擬和法 ....................................................................................... 25
 
圖 4-固結系數和滲透系數的溫度修正曲線 ....................................................................................... 26
圖 5-典型的恒定水頭滲透剖面 ........................................................................................................... 26
圖 6-恒定水頭滲透試驗的儀器安排 ................................................................................................... 27
圖 7-針孔試驗儀器剖面圖 ................................................................................................................... 27
圖 8-針孔試驗步聚流程圖 ................................................................................................................... 28
圖 9-分散(雙液體比重計)試驗結構圖 ........................................................................................... 29
表 1-固結試驗中建議初始壓 ................................................................................................................. 5
表 2—針孔試驗數據確定土的分類 ..................................................................................................... 21
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!