ASTM D6184-2016 潤滑脂分油的標準試驗方法(錐形篩網法)(中文版)

目錄簡介   目 錄
1. 范圍 
2. 引用文件 
3. 術語 
4. 試驗方法摘要 
5. 意義和用途 
6. 儀器 
7. 取樣 
8. 儀器準備 
9. 步驟 
10. 計算 
11. 報告 
12. 精度和偏差 
變更一覽表 
全文頁數   9  
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!