CCTG 第 85 分冊 家庭垃圾碾壓軋碎處理

通用技術條款手冊-工程目錄
第 0 章一般規定 ....... 7
第1 條施工范圍 ................................................................................................................................................................................................................................ 7
第2 條承包單位負責的施工內容 .................................................................................................................................................................................................... 7
第1 卷項目建立的基礎 ............................................................................................................................................................................................................................ 9
第1 章基本技術數據 ................................................................................................................................................................................................................................ 9
第3 條場地位置-入口-環境 ............................................................................................................................................................................................................. 9
第4 條設施的整體安全 .................................................................................................................................................................................................................. 10
第5 條管網連接 .............................................................................................................................................................................................................................. 10
第2 章需滿足功能需求 .......................................................................................................................................................................................................................... 12
第6 條需處理垃圾 .......................................................................................................................................................................................................................... 12
第7 條處理質量 .............................................................................................................................................................................................................................. 13
第8 條處理容量 .............................................................................................................................................................................................................................. 14
第9 條設施的相符性 ...................................................................................................................................................................................................................... 14
第2 卷設施的通用設計 .......................................................................................................................................................................................................................... 15
第3 章垃圾的回收、搬運及處理 .......................................................................................................................................................................................................... 15
第10 條有關回收設備、搬運設備以及處理設備的通用規定 .................................................................................................................................................... 15
第11 條地磅-稱重臺 ....................................................................................................................................................................................................................... 16
第12 條垃圾回收料斗或溝槽 ........................................................................................................................................................................................................ 16
第13 條回收料斗或槽的隔離裝置及門 ........................................................................................................................................................................................ 17
第14 條搬運設備 ............................................................................................................................................................................................................................ 17
第15 條軋碎機 ................................................................................................................................................................................................................................ 20
第16 條專業設備 ............................................................................................................................................................................................................................ 21
第4 章電力設施 ...................................................................................................................................................................................................................................... 21
第17 條設施的電力供給變電室-發電機組 ................................................................................................................................................................................... 21
第18 條發電機 ................................................................................................................................................................................................................................ 22
第19 條內部電力設施 .................................................................................................................................................................................................................... 22
第20 條設施管理-控制臺或板 ....................................................................................................................................................................................................... 24
第21 條照明裝置-內部應急照明 ................................................................................................................................................................................................... 25
第5 章構造物及其他設備 ...................................................................................................................................................................................................................... 26
第22 條未軋碎垃圾的存放及外運 ................................................................................................................................................................................................ 26
第23 條樓梯平臺、地板、步橋、樓梯以及梯子 ........................................................................................................................................................................ 26
5
第24 條辦公室及附屬房間 ........................................................................................................................................................................................................... 27
第25 條地面鑲貼 ........................................................................................................................................................................................................................... 27
第26 條其他設備 ........................................................................................................................................................................................................................... 27
第6 章道路-室外規劃 ............................................................................................................................................................................................................................ 29
第27 條道路 ................................................................................................................................................................................................................................... 29
第28 條綠化及栽種區域 ............................................................................................................................................................................................................... 30
第29 條圍墻 ................................................................................................................................................................................................................................... 30
第3 卷 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 31
第7 章構成產品及材料的來源、質量及實驗 ..................................................................................................................................................................................... 31
第30 條構成產品及材料的來源、質量及實驗 ........................................................................................................................................................................... 31
第31 條構成材料及產品的質量及實驗 ....................................................................................................................................................................................... 31
第4 卷 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 33
第8 章構造物的計算-工程施工方式 .................................................................................................................................................................................................... 33
第32 條構造物的計算-工程施工方式構造物的穩定性 .............................................................................................................................................................. 33
第33 條挖方及土方 ....................................................................................................................................................................................................................... 33
第34 條基礎 ................................................................................................................................................................................................................................... 33
第35 條金屬結構 ........................................................................................................................................................................................................................... 34
第36 條屋頂及屋面防水 ............................................................................................................................................................................................................... 34
第37 條油漆 ................................................................................................................................................................................................................................... 34
第38 條機械設施施工 ................................................................................................................................................................................................................... 35
第39 條管網施工 ........................................................................................................................................................................................................................... 35
第5 卷施工過程中的實驗-設施試運行及驗收實驗 ............................................................................................................................................................................ 36
第9 章施工過程中的實驗-設施試運行 ................................................................................................................................................................................................ 36
第40 條施工過程中的實驗及檢查 ............................................................................................................................................................................................... 36
第41 條設施試運行 ....................................................................................................................................................................................................................... 36
第10 章驗收實驗 ................................................................................................................................................................................................................................... 39
第42 條驗收實驗的原則 ............................................................................................................................................................................................................... 39
第43 條驗收實驗的進行方式 ....................................................................................................................................................................................................... 39
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!
下一篇:沒有了