ISO 37: 2011硫化或熱塑性橡膠—拉伸應力—應變特性的測定(中文版)

目錄簡介   目 錄
ISO前言 
1 范圍 
2 規范性引用文件 
3 術語和定義 
4 原理 
5 總則 
6 試樣 
7 試驗儀器 
8 試樣數量 
9 試樣的制備 
10 樣品和試樣的調節 
11 啞鈴狀試樣的標記 
12 試樣的測量 
13 試驗步驟 
14 試驗溫度 
15 試驗結果的計算 
16 試驗結果的表示 
17 精密度 
18 試驗報告 
附錄A (規范性附錄) B型環狀試樣的制備 
附錄B (規范性附錄) 精密度 
附錄C (資料性附錄) ITP數據和啞鈴狀試樣形狀的分析 
參考文獻 
 全文頁數   31 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!